Arrow Przewiń niżej
Generalne wykonawstwo

Generalne wykonawstwo

Oferta
Klient indywidualny

Klient indywidualny

Oferta

Jako generalny wykonawca zapewniamy kompleksową i sprawną realizację każdego etapu budowlanego.

Realizacje

Firma

Generalne wykonawstwo procesu budowlanego obejmuje kompleksową ofertę wykonania planowanej inwestycji, w której skład wchodzi doradztwo techniczne, ustalenie wymaganego budżetu, przygotowanie kosztorysu, planowanie, realizacja zaplanowanych prac, budowa lub przebudowa obiektu, zakończenie inwestycji i uzyskanie stosownych pozwoleń na użytkowanie budowanego obiektu.

Zapewniamy kompleksową i sprawną realizację każdego etapu projektu budowlanego, w oparciu o szczegółowy harmonogram prac wynikający z podpisanej umowy. W trakcie prowadzonych inwestycji wykorzystywane są najbardziej optymalne i zaawansowane rozwiązania, które wpływają na tworzenie korzystnego środowiska do realizacji każdego projektu.

Czytaj więcej

Klient indywidualny

Malgips sp. z o.o.

ul. Marynarki Polskiej 132A, 80-865 Gdańsk

58 380 91 91

794 441 442

biuro@malgips.pl

Generalne wykonawstwo

Malgips Realizacje sp. z o.o.

ul. Marynarki Polskiej 132A, 80-865 Gdańsk

58 380 91 91

507 466 707

gw@malgips.pl